میز تمام چوب

گروه تولیدی عاج با سالها تجربه محصولات خود را به صورت کاملا صنعتی مدرن و با بهترین کیفیت و بسته بندی در اندازه های استاندارد و طرح ها ی مختلف و دارای 18 ماه گارانتی پس از فروش در اختیار شما مشتریان عزیز قرار میدهد .

میز چوبی جدید
میز چوبی
میز چوبی دو نفره مربع
میز دو نفره
میز چوبی چهار نفره جدید
میز چهار نفره
میز چوبی کمجا دو نفره
میز دو نفره
میز چوبی کمجا سه نفره
میز چوبی
میز چوبی کمجا گرد
میز کمجا
میز چوبی کمجا
جدیدترین میز چوبی
میز چوبی تاشو چهار نفره
میز  تاشو تمام چوب
میز چوبی تاشو جدید
میز تاشو
میز چوبی گرد دو نفره
میز چوبی
میز چوبی گرد چهار نفره
میز تمام چوب
میز چوبی شش نفره جدید
میز شش نفره
میز چوبی تاشو مستطیل
میز تاشو تمام چوب
میز چوبی مدل کانتر
میز تمام چوب کافی شاپ
میز چوبی تاشو دو نفره
میز اسپرت
میز تمام چوب
میز تمام چوب
میز چوبی چهار نفره
میز کافی شاپ
میز چوبی مربع دو نفره
جدید ترین میز تمام چوب
میز چوبی چهار نفره
میز چوبی تاشو
میز چوبی دو نفره
میز تاشو
میز چوبی هشت نفره
میز هشت نفره
میز چوبی شش نفره
میز تک
میز چوبی مستطیل
جدید ترین میز فست فود
میز چوبی مربع چهار نفره
میز تمام چوب رستوران
میز چوبی گرد چهار نفره
میز گرد تمام چوب
میز چوبی کلاسیک
میز چوبی
میز چوبی چهار نفره
میز چهار نفره
میز گرد تاشو
میز چهار نفره
میز چوبی مدرن
میز چوبی
میز چوبی چهار نفره
میز کمجا
میز چوبی کلاسیک
میز کمجا
میز چوبی چهار نفره
جدید ترین میز تام چوب
میز چوبی مدرن
میز تمام چوب
میز چوبی
میز چوبی
میز چوبی جدید تاشو
میز تمام چوب
میز چوبی تاشو
میز تاشو
میز چوبی جدید
میز تمام چوب
میز چوبی کلاسیک
میز کافی شاپ
میز چوبی مربع
میز تک
میز چوبی
میز
میز چوبی دونفره
میز چوبی
میز چوبی

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

میز دو نفره

میزچوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز چهار نفره

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :    77165907-021

میز دو نفره

میزچوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز چوبی

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز کمجا

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

جدیدترین میز چوبی

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز  تاشو تمام چوب

میز چوبی

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 

ابعاد :120.100
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :77165907-021

میز تاشو

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 

ابعاد :120.100
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :77165907-021

میز چوبی

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 

ابعاد: قطر 70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

میز تمام چوب

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 

ابعاد: قطر 90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز شش نفره

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی ، خود رنگ 
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز تاشو تمام چوب

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 120.72
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز تمام چوب کافی شاپ

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه، عسلی  
ابعاد میز: 70.70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز اسپرت

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 70.70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :77165907-021

میز تمام چوب

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه 
ابعاد میز: 120.72
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز کافی شاپ

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 90.90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

جدید ترین میز تمام چوب

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه 
ابعاد میز: 68.62
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز چوبی تاشو

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 125.79
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :   77165907-021

میز تاشو

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه 
ابعاد میز: 79.79
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز هشت نفره

میز چوبی

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 130.130
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز تک

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی 
ابعاد میز: 140.70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

جدید ترین میز فست فود

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 120.62
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز تمام چوب رستوران

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 90.90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز گرد تمام چوب

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: قطر 90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز چوبی

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 120.62
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

میز چهار نفره

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه 
ابعاد میز:120.62
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز چهار نفره

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: قطر 90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :   77165907-021

میز چوبی

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 120.70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

میز کمجا

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 120.70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

میز کمجا

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 90.90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

جدید ترین میز تام چوب

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 90.90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز تمام چوب

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 90.90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

میز چوبی

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی  
ابعاد میز: 120.72
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز تمام چوب

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: قطر 90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش : 77165907-021

میز تاشو

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: قطر 90
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :   77165907-021

میز تمام چوب

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی  
ابعاد میز: 68.62
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش:77165907-021

میز کافی شاپ

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 68.62
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :77165907-021

میز تک

میز چوبی 

 متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ، عسلی 
ابعاد میز: 68.65
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021

میز

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه ،عسلی 
ابعاد میز:70.70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش:77165907-021

میز چوبی

میز چوبی 

متریال: چوب نراد 
رنگ: گردویی ، ونگه،عسلی  
ابعاد میز: قطر 70
تحویل : 15 روز کاری 
ارسال در سراسر ایران 
و 18 ماه گارانتی پس از فروش 
تلفن دفتر فروش :  77165907-021